Visie op muzikale vorming in de maatschappij

Ieder mens houdt van muziek. Iedereen kiest zijn eigen stijl uit de diverse stijlen, die in de loop van de geschiedenis ontstaan zijn. Voor veel mensen speelt muziek een belangrijke rol in hun leven, bijvoorbeeld om te ontspannen, stoom af te blazen, of emoties te verwerken. Sommige mensen luisteren naar muziek om zich niet alleen te voelen, of energie te krijgen. Muziek is een expressievorm.

Het is belangrijk, dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met muziek, om te luisteren of zelf te maken. Voor veel kinderen zal het een uitingsvorm zijn, omdat ze op andere vlakken erg rationeel bezig zijn, door bijvoorbeeld lezen, rekenen enzovoort. Muziek maakt dan dat deze kinderen even los komen van het rationele en hun gevoel aanspreken. Zelf muziek maken stimuleert bovendien de creativiteit, fantasie, het gehoor en de persoonlijke smaak van een kind.

Muziekscholen kunnen op deze behoefte bij kinderen inspelen, door workshops te geven op basisscholen, en oriŽntatiecursussen aan te bieden. Kinderen worden zo gestimuleerd om muziek te gaan maken, en hun eigen instrument te kiezen. Muzieklessen op de muziekschool brengen kinderen niet alleen de techniek van het bespelen van het instrument bij, ook op sociaal en persoonlijk vlak zal een kind zich ontwikkelen. Door middel van groepslessen wordt het groepsgevoel ontwikkeld, de kinderen leren samen te musiceren en te communiceren. Wat voorop staat: kinderen maken muziek als hobby, daarom is het belangrijk dat ze plezier hebben en genieten van het musiceren.

Muziekonderwijs is belangrijk voor alle lagen van de bevolking. Ook kinderen die het thuis niet erg breed hebben, moeten de kans krijgen zich muzikaal te ontwikkelen. Muziekonderwijs moet betaalbaar zijn om dat te realiseren, zodat het geen eliteschool wordt.

Niet alleen muziek, maar ook alle andere vormen van kunst, zoals beeldhouwen, schilderen, schrijven en dansen, zijn uitingsvormen voor iedereen. De maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het toegankelijk maken van alle kunstvormen is daarom erg belangrijk.